สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ เลื่อนลงไปดูข้อมูลด้านล่าง

เลื่อนลง

๑.คู่มือการใช้โปรแกรม

๒.ประกาศโครงการ

๓.แบบเสนอโครงการ

กรุณาศึกษาข้อมูลคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ อย่างละเอียด เมื่อท่านเข้าใจแล้วให้คลิกยืนยันว่าอ่านคู่มือจนเข้าใจแล้ว หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน  

ฉันได้ศึกษาคู่มือจนเข้าใจแล้ว

ลงทะเบียน

เป้าหมาย

โครงการครูรักษ์ถิ่น

พัฒนาบ้านเกิด

นักเรียนที่เรียนเก่งกลับไปเป็นครูที่บ้านตนเอง

ทำงานจริง

มีการฝึกสอนกับโรงเรียนและชุมชนจริง

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียน

แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐาน